Giá đặc biệt cho 2 người cùng bay

Chương trình “Giá đặc biệt cho 2 người cùng bay” bắt đầu từ 05:00 Thứ ba, ngày 24/06/2014 đến 05:00  Thứ 2, ngày 30/06/2014 hoặc khi vé được bán hết.

Điểm khởi hành

Điểm đến

Ngày bay

Khuyến mại
kết thúc

Giá Starter^
VND

Tp.Hồ Chí Minh

Singapore

6 Aug –
23 Oct 2014

05:00
30/06/14

1430000

Bay thẳng

Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

6 Aug –
23 Oct 2014

05:00
30/06/14

1430000

Bay thẳng

Tp.Hồ Chí Minh

Singapore

7 Jan –
12 Feb 2015

05:00
30/06/14

1430000

Bay thẳng

Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

7 Jan –
12 Feb 2015

05:00
30/06/14

1430000

Bay thẳng

Tp.Hồ Chí Minh

Jakarta

12 Aug –
23 Oct 2014

05:00
30/06/14

3591542

Nối chuyến tại Singapore

Jakarta

Tp.Hồ Chí Minh

12 Aug –
23 Oct 2014

05:00
30/06/14

3591542

Nối chuyến tại Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

Jakarta

7 Jan –
12 Feb 2015

05:00
30/06/14

3591542

Nối chuyến tại Singapore

Jakarta

Tp.Hồ Chí Minh

7 Jan –
12 Feb 2015

05:00
30/06/14

3591542

Nối chuyến tại Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

Bali (Denpasar)

7 Jan –
12 Feb 2015

05:00
30/06/14

3591542

Nối chuyến tại Singapore

Bali (Denpasar)

Tp.Hồ Chí Minh

7 Jan –
12 Feb 2015

05:00
30/06/14

3591542

Nối chuyến tại Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

Manila

2 Sep –
23 Oct 2015

05:00
30/06/14

3591542

Nối chuyến tại Singapore

Manila

Tp.Hồ Chí Minh

2 Sep –
23 Oct 2015

05:00
30/06/14

3591542

Nối chuyến tại Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

Darwin

7 Oct –
23 Oct 2014

05:00
30/06/14

3952926

Nối chuyến tại Singapore

Darwin

Tp.Hồ Chí Minh

7 Oct –
23 Oct 2014

05:00
30/06/14

3952926

Nối chuyến tại Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

Darwin

3 Feb –
15 Feb 2015

05:00
30/06/14

3952926

Nối chuyến tại Singapore

Darwin

Tp.Hồ Chí Minh

3 Feb –
15 Feb 2015

05:00
30/06/14

3952926

Nối chuyến tại Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

Melbourne (Tullamarine)

8 Oct –
23 Oct 2015

05:00
30/06/14

7278998

Nối chuyến tại Singapore

Melbourne (Tullamarine)

Tp.Hồ Chí Minh

8 Oct –
23 Oct 2015

05:00
30/06/14

7278998

Nối chuyến tại Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

Melbourne (Tullamarine)

10 Feb –
12 Feb 2015

05:00
30/06/14

7278998

Nối chuyến tại Singapore

Melbourne (Tullamarine)

Tp.Hồ Chí Minh

10 Feb –
12 Feb 2015

05:00
30/06/14

7278998

Nối chuyến tại Singapore

 

 

Giá vé một chặng, chưa  bao gồm thuế, phí. Giá vé phụ thuộc tình trạng chỗ của chuyến bay và chỉ mở bán  cho một số chuyến bay và ngày bay. Vé không được hoàn, hạn chế thay đổi, nếu thay đổi phải đóng phí.  ^Không bao gồm Hành lý ký gửi. Các tiêu chuẩn về trọng lượng và kích thước của Hành lý xách tay sẽ được áp dụng nghiêm ngặt. Hành khách mang Hành lý xách tay không đúng với quy định sẽ phải làm thủ tục ký gửi và phải đóng phí. ~Khai thác bởi Jetstar Asia. Điều lệ vận chuyển của Jetstar Asia được áp dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*